loading image

یران، سرزمین کهن
ایران دیار عالمان و دانشمندان، سرزمین گل های لاله و شهیدان سرافراز، پهلوانان دلیرو قهرمانان پرغرور . اینجا ایران است با تمدنی چند هزار ساله و طبیبان و حکمایی نامدار؛ سرزمین من، کشور تو و کشور تمام ملتی که از جان خود  برای سربلندی و آبادانی این وطن و مردم آن می کوشند.
ایران بناها و یادگارهایی از زمانهای کهن به جای گذاشته  که آوازه ای جهانی و بی نظیر دارد. منظره های زیبا و به یاد ماندنی دارد با چهار فصل قشنگ که چشم جهانیان را به خود خیره کرده است.
ایران سرزمین شرقی، ثروت های عظیم بسیار و منابع سرشار خدادادی دارد که از این نظر ما را در رده های برتر جهانی قرار داده است.
اگر به تاریخ ایران نیز توجه کنید؛ ایرانیان همیشه عاشقانه و صادقانه کوشیدند تا کشورمان همانند نگینی بر کره زمین بدرخشد.
 کشور بزرگ ما پرچمی سه رنگ دارد که نشانه استقلال و آزادی مردم ماست؛ این نشان همیشه با سرودی شور انگیز به اهتزاز در میآید.
لطف خداوند بزرگ همیشه حافظ و نگهدارنده این مرز و بوم بوده است. ما وظیفه داریم برای قدر دانی از این نعمات ارزنده  تا آخرین قطره خون و آخرین لحظه زیست خود، بکوشیم و سوگند یاد کنیم در این راه هرگز از پای ننشینیم تا وطن همیشه با عظمت باقی بماند.
اعضاء انجمن متخصصین پوست ایران، همگام با سایر پزشکان و متخصصان کشور افتخار دارند  تا متعهدانه در راستای توسعه دانش و درمان بیماریها در سراسر کشور یاری رسان و راهگشای بیماران باشند.
با این دیدگاه  فرصت خدمت در همه عرصه های تخصصی و پزشکی، هدیه ای از سوی ما به هموطنان عزیز است.