صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر گلشنی دکتر محمد گلشنی متخصص پوست

 تاریخ تولد : 25/03/1340

شماره نظام پزشکی : 28798

شماره عضویت انجمن : 1001

پست الکترونیکی : Golshanimd@yahoo.com

تحصیلات:

 سال 58 ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال 67 اخذ مدرک پزشکی عمومی

سال 70 دوره تخصص پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال 74 دریافت دانشنامه تخصصی پوست(بورد تخصصی)

سوابق اجرایی:

 - دبیر انجمن متخصصین پوست ایران از سال 1378 تا 1391(4 سال)

- دبیر انجمن متخصصین پوست ایران از سال 1394 تاکنون

- عضو هیات مدیره انجمن متخصصین پوست ایران از سال 1387 تاکنون

- مسئول فنی "کلینیک پوست و لیزر مهرگان" از سال 1379 تا سال 1391 (12 سال)

- دبیر اجرایی "کنگره سراسری متخصصین پوست ایران" از سال 1388 تاکنون

 - دبیر برگزاری جشن دانش آموختگان تخصص پوست از سال 89 تاکنون

- محقق مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 93 تاکنون

- معاون سردبیر مجله تخصصی انجمن پوست ایران به مدت 3 سال

- مدرس کارگاه های آموزشی با موضوع تزریق چربی، لیزرلیپولیز و کاشت مو، جهت دستیاران تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در شهر تهران

- مدرس کارگاه های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی همدان، علوم پزشکی رشت، علوم پزشکی اصفهان و متخصصین یزد و انجمن متخصصین پوست

- عضو کمیسیون و کارشناس تخصصی پوست اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از سال 86 تا کنون  

-       عضو کمیسیون و کارشناس قضائی پوست سازمان نظام پزشکی کل کشور از سال 97

-       همکاری جهت خرید ساختمان جدید برای انجمن از محل برگزاری دوسال کنگره سالیانه و ایجاد مرکزی جهت برگزاری ورکشاپهای انجمن


برنامه پیشنهادی