صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر اعتماد زاده 


 


نام: سید حسن اعتماد زاده    

متولد: 08/03/1336

فارغ التحصیل پزشک عمومی در سال 1366 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخذ تخصص پوست پوست در سال 1375 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق اجرایی:

-         ریاست  بیمارستان رازی

-         مدیر کل فارغ التحیلان وزارت بهداشت

-         معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

-         ریاست هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی

 

برنامه پیشنهادی