loading image
صفحه اصلی > درباره هیات مدیره 

 

تاریخچه انجمن

تاریخچه و سیر تکاملی رشته تخصصی پوست در ایران و جهان

نخستین کتاب تخصصی بیماریهای پوست به صورت مستقل توسط محمد بن زکریای رازی نوشته شده است، ولی غربیها علی ابن عباس اهوازی را به عنوان بنیانگذار بیماریهای پوستی معرفی کرده اند. علی ابن عباس پزشک ایرانی است که در غرب بنام Haly ben Abbas معروف است. او صاحب کتاب "الملکی" است و در دو رساله به نامهای درمان امراض پوستی عمومی و امراض جلدی خاص، بیماریهای پوستی را شرح داده است.

روبرت ویلان (Robert Willan) که در سال 1780 پایان نامه خود را در لندن تحت عنوان التهاب کبد نوشت از بنیانگذاران درماتولوژی مدرن می باشد. او طبقه بندی بیماریهای پوستی را براساس مورفولوژی و محل ابتلا ارائه کرد و کتابی درباره بیماریهای پوستی در سال 1808 در لندن منتشر کرد.

در اواخر قرن نوزدهم بیماریهای پوستی از قبیل سیفیلیس و سل قسمت مهمی از تجربه پزشکان آن روز را تشکیل می داد. با شروع قرن بیستم، توجه تخصصی به بیماریهای پوست آغاز شد و درماتولوژی به عنوان شاخه ای از طب داخلی بوجود آمد. ابتدا تاکید بر توصیف بالینی بود و اکثر درمانها نیز تجربی بود. در نیمه دوم قرن بیستم پیشرفت انفجاری در درماتولوژی بوجود آمد و این پیشرفت سبب بوجود آمدن فناوریهای پیشرفته، شناسایی بهتر پاتوژنز و درمان بیماریهای پوستی شد.

از ایرانیانی که در تکوین درماتولوژی نوین و پایه گذاری علم درماتوپاتولوژی نقش داشته اند میتوان دکتر امیر حسین مهرگان را نام برد.

به عقیده اورفانوس، آینده درماتولوژی به تحقیقات و رویکردهای علمی این دانش بستگی دارد و جدا از آینده زیباشناسی و طب تجربی می باشد.

تاریخچه ایران

رشته بیماریهای پوست، برای اولین بار با تاسیس درمانگاه پوست در بیمارستان رازی تهران در سال 1322 به همت مرحوم دکتر محمد علی ملکی یزدی و تاسیس درمانگاه پوست در بیمارستان سینا به همت مرحوم دکتر محمد صدری به عنوان یک تخصص پزشکی در ایران مطرح شد. در سال 1335 با حضور چند استاد که دوره های پوست را در خارج از کشور گذرانده بودند و با 3 دستیار در بیمارستان رازی، اولین برنامه دستیاری افتتاح گردید. در حال حاضر پس از گذشت حدود 50 سال، در 11 دانشگاه علوم پزشكي كشور برنامه دستياري اين رشته داير است.

در حال حاضر پس از گذشت حدود 70 سال، ده برنامه دستیاری با پذیرش سالانه 50 دستیار در کشور اجرا می گردد. تعداد کل متخصصین پوست کشور حدود 900 نفر می باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها فارغ التحصیل دانشگاههای داخل هستند و پیش بینی می گردد چنانچه با همین روند پذیرش دستیار ادامه یابد و با احتساب خروج عده ای از متخصصین تا 10 سال آینده، تعداد 1500 متخصص پوست در کشور فعال خواهند بود. در حال حاضر تعداد کل اعضای هیات علمی دانشگاههای تربیت کننده دستیار در رشته پوست 90 نفر شامل 12 استاد، 24 دانشیار و 54 استادیار می باشد.

اسامی پیشکسوتان رشته پوست در دانشگاههای مختلف کشور به قرار زیر است:

دانشگاه تهران: دکتر محمد علی ملکی یزدی، دکتر محمد صدری، دکتر سر دادور، دکتر مهرداد رواقی، دکتر ودود سیدی، دکتر حسین نبئی، دکتر مصطفی اردهالی، دکتر شیدا شمس دواچی، دکتر مهین ولیخانی، دکتر خوشنویس راد، دکتر یحیی دولتی، دکتر نصر اله حجازی، دکتر زهرا نراقی

دانشگاه شهید بهشتی: پرفسور رحمت اله مجد سمیعی، دکتر عبد المجید مرتضوی، دکتر فائزه احمدی گیلاکجانی، دکتر محمد جعفر موید، دکتر پرویز طوسی

دانشگاه ایران: دکتر حبیب انصارین

دانشگاه اصفهان: دکتر فقری، دکتر مقدادی

دانشگاه شیراز: دکتر امیر حسین مهرگان، دکتر سدیفی

دانشگاه مشهد: دکتر رادپور، دکتر خلیلی، دکتر مستوفی

دانشگاه تبریز: دکتر شیخ الاسلام زاده، دکتر مبین